Công nghệ nhận dạng khuôn mặt bằng AI với tốc độ xử lý nhanh, độ chính các cao

Ngày nay, cuộc cách mạng công nghệ mới đã mang lại cho nhân loại những thành tựu to lớn. Mọi lĩnh vực đang dần thay đổi phương thức quản lý … Đọc Thêm

Hệ thống AI camera giám sát giúp giảm thiểu số lượng người không đeo khẩu trang khi đi xe khách

Sau khi triển khai chỉ chưa đây 1 tháng, hệ thống AI camera giám sát hành khách ghi lại rằng tỷ lệ những người không đeo khẩu trang giảm xuống … Đọc Thêm